Vyrobení hry

Výroba je velmi složitá, proto si ukážeme, jak naprogramovat hru přes jednoduchý program game maker. Pokud jej nemáte můžete stahovat

zde:

 1. Grafika / Sprity

Logicky začneme vytvořením grafiky. Pokud to s grafikou moc neumíte vystačí vám sprity, které máte nainstalované se samotným programem. ( C/.../GameMaker/Sprites/... ).

Klikněte na tlačítko Add Sprite >Load sprite a vyberte obrázek kuličky. Pro pozdější lepší orientaci si do name napište kulička, poté klikněte na ok. Stejným postupem přidáme postupně ostatní grafiku - zeď a vlajku.

2. Pozadí / Backgrounds

Dalším prvkem bude pozadí místností, to přidáme pomocí Add a Backround  opět si můžeme vybrat z již nainstalované grafiky tentokrát ve složce /Backrounds/... 

3. Objekty / Objects

Teď to teprve začne - musíme každému objektu určit jaká je jeho funkce, kde má stát, jak se má pohybovat  a další věci ... k tomu slouží tlačítko Add an Object

Začneme s objektem zeď - přidáme si ji pomocí tlačítka vedle , do kolonky name zase napíšeme zeď a jediné co budeme nastavovat je, že zaškrtneme Solid ( to znamená, že daný objekt bude "napevno" a nebude se hýbat, padat či cokoliv jiného )Stejně přidáme i kuličku, ale tentokrát nebudeme nastavovat Solid , ale klikneme na Add event ( eventem zadáme kuličce příkaz a v actions jakou akci na něj provede) vyskočí nám tabulka a my klikneme na příkaz Keyboard > Left. Teď přetáhneme do pole Actions první ikonku z Move a to Start moving in a direction, v ní klikneme na šipku vlevo a do kolonky Speed zadáme číslo 5 ( tím jsme zadali, že po stisknutí šipky vlevo na klávesnici se kulička bude hýbat doleva ). Logicky nastavíme i pohyby vpravo, dolů a nahoru - znovu Add event > Keyboard > Right přesunout Start moving in direction > šipka vpravo, speed 5. Opět Add event > ... Up - nahoru , Down - dolů. Pohyb kuličky máme zasebou teď musíme nastavit, že při kolizi se zdí se kulička zastaví - do eventu: Add event > Collision > zeď do actions: Start moving in directions > a zaškrtneme pouze prostřední čtvereček - to znamená, že při kolizi se kulička zastaví. S kuličkou je to prozatím vše takže dáme ok. 

Na řadě máme poslední objekt - vlajku. U ní také zaškrtneme Solid, do eventu: Collision > kulicka do akce: Přesuneme se na panelu vpravo do main1 a přetáhneme ikonku Go to next room ( jít do další místnosti tzn. po sebrání vlajky nás to pošle do dalšího kola ). do efektu ( transition ) můžete nastavit co chcete - já dal Create from center ( vytvořit ze středu ).To je s objekty vše, takhle nějak to zatím má vypadat:
 

4. Místnost / Room

A poslední věcí bude udělání místnosti - levelu. Klikneme na  Add a Room ( přidat místnost ). V horní liště máme napsáno Snap X a Snap Y - pro lepší přehlednost do obou nastavíme 24. Teď už můžeme začít umisťovat objekty - klikneme na objects - vybereme zeď a uděláme místnost, potom přidáme kuličku a vlajku - každý ať si to udělá podle vlastní představy. Ještě přidáme pozadí - backrounds > tlačítko vedle a vyberete si nahrané pozadí. Kol - místností můžete udělat kolik chcete vždy přes Add a Room.

Zde přikládám ukázkovou místnost:A jako úplně poslední věc vytvoříme .exe  soubor abychom hru mohli hrát i "mimo" GameMaker. Ten vyvoříme přes File > Create Executable