Instalace windows

Než začneme instalovat

Než vložíme intalační DVD do mechaniky, měli bychom se prvně přesvědčit, zda máme jako první bootovací mechniku práve DVD-ROMku a ne např. hard disk. Toto nastavení zjistíme, popřípadě změníme v BIOSu počítače, do kterého se zpravidla dá dostat tak, že při spouštění počítače zmáčkneme klávesu DEL, F2 nebo u notebooků nejčastěji F10.

Hardwarové požadavky

Pokud již nyní provozujete s úspěchem na svém počítači operační systém Windows Vista, nebudete mít problém s instalací a provozem nové verze Windows, jelikož tato nová verze právě z Windows Vista vychází. Jen ve stručnosti, ale přesto uvedu minimální požadavky, které byste měli před instalací Windows 7 splňovat.
 

  • Procesor 1GHz a lepší (32bit nebo 64bit)
  • 1GB operační paměti RAM
  • 16GB volného místa na disku
  • Grafická karta s podporou DirectX 9
  • Mechanika DVD (K nainstalování systému)
  • Internetové připojení (Ke stažení aktualizací a aktivaci systému)

Instalace systému

Instalace systému Windows 7 je velice jednoduchá, a pokud jste již instalovali Windows Vista, jistě vás nepřekvapí podobnost instalátoru. Oproti instalaci Windows Vista, která zabrala zhruba půl hodiny, instalace Windows 7 vám zabere odhadem patnáct až dvacet minut.

Nyní se tedy již pustíme do samotné instalace systému Windows 7. Po spuštění instalace budeme nejprve požádání o zvolení jazyka, se kterým s námi bude systém komunikovat. Zde vybereme češtinu. Dále také můžeme zvolit nastavení časové zóny a rozložení klávesnice. Toto již by mělo být po výběru jazyka nastaveno správně. Pokud tomu tak není, zvolte nastavení tak, jak vidíte na obrázku.

Windows 7 - Instalace - Volba jazyka

Na další obrazovce to máme celkem snadné, prostě jen klikneme na tlačítko „Nainstalovat“.

Windows 7 - Instalace

Pokud se nám zobrazí nabídka z výběrem edice operačního systému Windows 7, vybereme tu, kterou máme zakoupenou (popřípadě tu, kterou chceme otestovat).

Windows 7 - Instalace - Výběr edice

Poté se nám zobrazí licenční podmínky, které je nutné odsouhlasit, jinak instalace nebude pokračovat. Po přečtení těchto podmínek zaškrtneme „Přijímám licenční podmínky“ a klikneme na tlačítko „Další“, které se nám po odsouhlasení licenčních podmínek zpřístupní.

Windows 7 - Instalace - Licenční podmínky

Nyní dostaneme na výběr, zda chceme provést Upgrade (tato volba se nám zpřístupní pouze, pokud instalujeme operační systém Windows 7 například na počítači, kde je již nainstalována předchozí verze operačního systému Windows), nebo Vlastní (nainstalování čistého systému), kterou vám vřele doporučuji, jelikož při pokusu nainstalovat systému Windows 7 přes Upgrade systému Windows Vista u mě bohužel toto selhalo a systém se nenainstaloval. Zde záleží především na tom, jak je předchozí systém Windows nastaven a jaké aplikace používáte. Pokud totiž instalátor Windows 7 zjistí nekompatibilitu předchozího systému popřípadě některé aplikace, která by mohla v novém systému způsobovat určité potíže, odmítne instalátor upgrade provést.

Windows 7 - Instalace - Upgrade nebo Vlastní instalace

Poslední rozhodnutí, které je od nás před samotným nahráváním souborů do počítače požadováno, je, kam systém Windows 7 nainstalujeme. Zde zvolíme volný oddíl na pevném disku.

Windows 7 - Instalace - Výběr disku

V tomto kroku instalace také můžete svůj pevný disk zformátovat, odstranit nebo vytvořit oddíl, popřípadě načíst ovladač a to pokud zvolíte volbu "Možnosti jednotky".

Windows 7 - Instalace - Formátování disku atd.

Pak již stačí kliknou na tlačítko "Další" a již začne samotné kopírování souborů do počítače na pevný disk, které trvá průměrně patnáct až dvacet minut (zaleží na rychlosti vašeho počítače).

Windows 7 - Instalace - Kopírování souborů

Po dokončení tohoto kroku se počítač automaticky restartuje. Před samotným spuštěním systému Windows 7 ještě dojde k dokončení instalace a ještě jednomu restartu.

Windows 7 - Instalace - Dokončení instalace

Základní nastavení systému

Po nainstalování všech souborů, popřípadě aktualizací a restartu po vás bude systém požadovat zadání několika základních údajů. Jako první po vás bude systém požadovat zadání uživatelského jména a názvu počítače.

Windows 7 - Instalace - Zadání jména

Jako další údaj bude požadováno heslo k vašemu účtu. Pokud si toto heslo nepřejete, ponechte políčka prázdná. Pokud heslo zadáte, budete muset ještě vyplnit poslední políčko, kam zadáte nápovědu, která vám bude zobrazena v případě, že heslo zapomenete.

Windows 7 - Instalace - Heslo

Dále po vás systém bude požadovat tzv. Produktový klíč, který slouží k následné aktivaci systému Windows. Pokud tento klíč nemáte, ponechte políčko volné a jen klikněte na tlačítko „Další“. V tomto případě bude systém fungovat v tzv. Trial módu, který trvá 30 dní. Po těchto 30. dnech bude vyžadována aktivace systému, a pokud systém neaktivujete, nebudete ho moci nadále používat. Pokud máte produktový klíč, v tomto kroku ho zadejte.

Windows 7 - Instalace - Produktový klíč

Poté budete požádaní o zvolení, jak má systém stahovat aktualizace přes Windows Update společnosti Microsoft. Doporučuji zvolit první volbu, jen tak budete mít záplaty na všechny nalezené chyby a problémy, které se od jeho vydání můžou vyskytnout.

Windows 7 - Instalace - Aktualizace

Poslední dvě položky se týkají nastavení času…

Windows 7 - Instalace - Nastavení času

…a také způsobu připojení systému k síti (pokud máte počítač k síti připojen).

Windows 7 - Instalace - Nastavení šítě

Po tomto kroku systém Windows provede základní nastavení, které může trvat několik minut.

Windows 7 - Instalace - Základní nastavení

Nakonec dojde k přípravě Plochy k prvnímu spuštění operačního systému.

Windows 7 - Instalace - Příprava Plochy

A poté již dojde k samotnému spuštění operačního systému Windows 7 a zobrazení Plochy.

Windows 7 - Plocha

Závěrem

Nyní, když máme nový operační systém Windows 7 úspěšně nainstalován, nezbývá, než si ho donastavit k obrazu svému, popřípadě doinstalovat své