Vyrobení animace

1. Stáhněte si Animation Shop - KLIK PRO DOWNLOAD  a nainstalujte.

2. Zapnite ho, dejte vlevo nahoře File a potom Animation Wizard.

3. Dávejte Další (Next), dokud se neproklikáte do nahrávání obrázků.

4. Dejte Add Image, a nahrajte ty obrázky, z kterých chcete animaci udělat a dejte Další a Dokončit.
5. Jakmile tohle uděláte u všech obrázků, tak opět klikněte, tentokrát už na libovolný obrázek, pravým tlačtíkem a dejte možnost View Animation. Tím by se vám měl zobrazit náhled animace.

6.Pokud jste s animací spokojeni, tak dejte opět vlevo nahoře File a poté Save As. Vyberte, kam chcete animaci uložit, pak dejte Uložit (Save) a potom klikejte ak dlouho na Další (Next), dokud se nedoklikáte nakonec a pak dejte Dokončit a máte to.